Eito Ozawa

Eito Ozawa

Undergraduate Student

Tokyo Denki University, Japan